Kas ir A1 kategorijas ierocis?

Šobrīd pastāv stingri noteikumi, kas regulē asu ieroču izmantošanu. Tomēr ir vairāki ieroču veidi, un katram no tiem ir noteikti noteikumi. Runājot par šiem dažādajiem veidiem, jūs, iespējams, jau esat dzirdējuši informāciju par A1 kategorijas ieročiem vai vienkārši dzirdējuši to nosaukumu. Ja esat militāro vai pat šaujamieroču cienītājs, šis raksts noteikti jūs ieinteresēs. Iespējams, ka tā ir tikai viena no daudzajām ziņām par šaujamieročiem, taču varat būt pārliecināti, ka ar šo rakstu jūs varēsiet apmierināt sevi ar informāciju par A1 kategorijas ieročiem.

Izmantojiet mūsu akcijas piedāvājumus militārajiem apģērbiem un aksesuāriem (militārā balaklava, saliekamā lāpsta, militārā mugursoma …. ). Tie ir pieejami mūsu tiešsaistes veikalā.

military-survival-knife

A1 kategorijas ieroču vispārīgums:

A1 kategorijas ieroči ir vienkārši vienkārši šaujamieroči atšķirībā no A2 kategorijas ieročiem, kas jau klasificē kara materiālus. Tomēr, pat ja tie nav paredzēti karadarbībai un ir vienkārši šaujamieroči, ar tiem nevar rīkoties jebkurš. A1 kategorijas ieroči ir daudz un grupē dažādus šaujamieroču veidus savā sadaļā jeb kategorijā. Tāpat kā ir veidi, arī katram ir raksturlielumi, kas to raksturo ar informāciju, kas ir diezgan specifiska šiem ieročiem. Zemāk redzēsiet galvenos ieroču veidus, kas ir klasificēti A1 kategorijā, kā arī to īpašības, kas ir labi izskaidrotas.

Ievads military-jewelry Jūsu ikdienas militārajam tēlam!

Dažādi A1 ieroču veidi:

Ir ne viens, bet vairāki šaujamieroču veidi, kas ietilpst A1 ieroču klasifikācijas kategorijā. Katram no tiem ir sava konstrukcija un darbības režīms. Šiem ieročiem ir arī paredzēti lietojumi ar dažādām citām īpatnībām. Tiem ir arī barošanas sistēma vai operētājsistēma, kas var būt automātiska vai manuāla atkārtošana. Šie ieroči nav nekas līdzīgs A2 kategorijas vai jebkuras citas augstākas kategorijas ieročiem. Tātad šeit ir uzskaitīti dažādi A1 kategorijas ieroču veidi, lai jūs vairs netiktu mulsināti šajā jautājumā.

   • Pistole:ir šaujamierocis ar īsu stobru, ko izmanto rokā kā revolveri vai
    pistoles
   • Ir plecu ierocis: Tas ir šaujamierocis, ko tur ar plecu, nevis roku. Tas ir pusautomātisks atkārtotas darbības malu salūtierocis, kas var būt arī centrālie salūtieroči.
   • : tas ir šaujamierocis ar cauruli, ko tas izmanto, lai izšautu šāviņu. Tā var būt ar gludu vai gludu stobru un munīciju.
   • Automātiskais atkārtots šaujamierocis: Šaujamierocis, ko var automātiski pārlādēt un pārveidot par pusautomātisku atkārtotas darbības šaujamieroci, manuālu atkārtotas darbības šaujamieroci vai pat viena šāviena šaujamieroci.
   • Dilgais atkārtotājšaujamierocis: šim šaujamierocim var būt gan pusautomātiskais atkārtotājs, gan manuālais atkārtotājs.

   A1 kategorijas ieroču dažādās īpašības:

   Šiem ieročiem ir dažādas īpašības, kas tos raksturo un individualizē. Munīcijas ziņā tiem ir šāviņi, sākot no 20 mm un vairāk. Ir ļoti svarīgi pieminēt, ka ieroči ar līdzvērtīgiem tehniskajiem parametriem arī tiek uzskatīti par daļu no kategorija A1. Šaujamieroči, kas maskēti vai maskēti kā cits priekšmets, arī paliek A1 kategorijas ieroči. Pusautomātisko atkārtotas darbības ieroču gadījumā tie var izšaut vairāk nekā 11 patronas bez atkārtotas uzpildes, ja iebūvēts vairāk nekā 10 patronu ietilpīgs magazīns vai ja ievietots noņemams magazīns ar vairāk nekā 10 patronām. Ja nav ievietota magazīna, ierocis, kas tiek izmantots ar šīm patronām un patronām, joprojām tiek klasificēts kā B kategorijas ierocis. Tikai žurnāls ir klasificēts kā A kategorijas ierocis.

   Kas un ar kādiem nosacījumiem drīkst nēsāt un pārvadāt A1 kategorijas ieročus:

   Viri Iekšējās drošības kodeksa panti ar likumu reglamentē ieroču nēsāšanu. Tāpat kā ir daudzi cilvēki, kuriem šis kodekss atļauj turēt vai iegādāties ieročus, ir arī cilvēki, kuriem nav atļauts tiem pieskarties – uz laiku vai uz mūžu. Šajā kodeksā ir dažādi aizliegumi, kas tiks izskaidroti turpmāk. Tiks izskaidroti arī dažādie izņēmumi, lai viss jautājums būtu skaidrs un nepārprotams. Ņemot vērā dažādos nosacījumus, kas jāizpilda, lai ieroci varētu apgādāt ar ieroci, tie tiks izskaidroti pa kārtai, sniedzot skaidrākos skaidrojumus.

   Pieteikums nēsāt A1 kategorijas ieroci:

   Jums jāzina, ka bez atļaujas iegādāties vai glabāt A1 kategorijas ieroci ir aizliegts saskaņā ar ieroču reglamentēšanas likumu. Ir svarīgi zināt, ka noteikumu neievērošana var novest pie ieroču nēsāšanas aizlieguma. Jums kā civiliedzīvotājiem nav atļauts nēsāt ieročus sabiedriskās vietās. Izņemot tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus, ieročus nēsāt ir stingri aizliegts. Ieroču atļauju jums nepiešķirs ilgāk par 5 gadiem. Ir
   stingri aizliegts neievērot noteikumus par ieroču nēsāšanu personām, kas nēsā šo ieroci.

   Izņēmumi A1 kategorijas ieroču nēsāšanai:

   Izņēmuma gadījumos A1 kategorijas ieroču nēsāšanas aizliegumu var atcelt. Ja esat mednieks, šāvējs vai kolekcionārs, jums ir tiesības izņēmuma kārtā vai ar atļauju turēt pielāgotus ieročus. Personām, kuru rīcībā ir ieroči, ir pienācīgi jāievēro visi noteikumi par ieroču nēsāšanu un pārvadāšanu. profesionāla riska apdraudējuma gadījumos ir atļauts iegādāties un turēt A1 kategorijas un pat B kategorijas ieročus. Tomēr šo atļauju var piešķirt tikai darba vietā vai mājās. Ieroči jāglabā vietās, kas ir piemērotas ieroču materiālam, piemēram, seifā vai skapī.

   what-is-a-category-A1-gun

   Pie ieroča nēsāšanas nosacījumiem:

   Iir vairāki nosacījumi, kas jāizpilda, lai varētu iegūt ieroci. Šie nosacījumi ietver arī iepriekš skaidrotos izņēmumus attiecībā uz ieroča nēsāšanu. Nepietiek tikai ar to, ka jūs vēlaties iegādāties
   ieroci un ka tas ir pieņemami, lai jūs to izdarītu. nosacījumiem ir jāatbilst ne tikai tam, ka tas ir kaut kas bīstams, bet arī tam, ka jāievēro vienkāršas procedūras un jāievēro noteikumi. Tāpēc, tāpat kā attiecībā uz visiem citiem nosacījumiem, kas prasa pilngadību, jums jābūt pilngadīgam un pilngadīgam. Tātad šeit ir izklāstīti dažādi nosacījumi, kas attiecas uz ieroču nēsāšanu, iegādi vai glabāšanu.

    • Jums ir jābūt pilngadīgam: nepilngadīgais vēl netiek uzskatīts par atbildīgu, tāpēc nekādā gadījumā viņam nevar būt tiesības nēsāt ieroci, kamēr viņš nav pietiekami vecs, lai šādas tiesības varētu iegūt. Vairākuma prasību šeit nevar neievērot vai vadīties pēc saviem ieskatiem, un tā ir jāievēro visos iespējamajos sīkumos.
    • Jūsu vārds nevajadzētu parādīties FNIADA : Ieroču iegādāšanās un glabāšanas aizliegumu valsts datnē ir uzskaitītas personas, kuras nedrīkst būt tiesīgas turēt un nēsāt jebkāda veida ieročus. Tā kā jūsu vārds parādās šajā sarakstā, jūs, iespējams, jau kaut ko zināt vai jūsu stāvoklis neļauj jums iegūt ieroci.
    • Nebūt nebijis notiesāts: nedrīkst būt Sodāmības reģistra biļetens Nr. 2 par sodāmību par noteiktiem noziegumiem, piemēram, slepkavību, nonāvēšanu, spīdzināšanu, barbariskām darbībām. Ar jau netīro biļetenu Nr. 2 viņam ir ļoti grūti vai pat neiespējami atkal kļūt par ieroča īpašnieku.
    • Jums jābūt izcili uzvedībai: ar ieročiem nevar rīkoties, ja uzvedība ir bīstama apkārtējiem vai apdraud arī jūs. Šāda uzvedība lielā mērā iezīmē jūsu bezatbildību pret to, kam vajadzētu būt svarīgam. Ar šādu uzvedību jūs varētu viegli ievainot cilvēkus, ja pie jums ir ierocis
     .
    • Ir ieroču glabāšana vai nēsāšana nedrīkstētu būt aizliegta: pirms tiesas lēmuma saistībā ar spriedumu cietušo aizsardzībai vai vardarbībai. Persona, uz kuru attiecas šie aizliegumi, nedrīkst turēt ieroci. Tas ir
     paredzēts, lai aizsargātu attiecīgo aizsargājamo personu un novērstu to, ka persona, kas saskaras ar šo lēmumu, pakļauj sevi briesmām
     .
    • Jābūt veselīgi domājošam: Ja nav mazāk nekā vienu gadu vecas apliecības. Jūs nekad bez jūsu piekrišanas nedrīkst būt ievietots psihiatriskajā iestādē. Tas ir tikai piesardzības pasākums, ņemot vērā to, ka cilvēks, kurš nav pie prāta, var ātri novirzīties no viena brīža uz otru.
    • Jums ir jābūt pareizā fiziskā vai garīgā stāvoklī: ir svarīgi, lai jūs būtu pareizā fiziskajā vai garīgajā stāvoklī, lai varētu nodarboties ar ieroču nēsāšanu mājās. Bez tā jūs varat nejauši kaitēt sev vai citiem
     .
    • Jums ir jābūt pamatotam iemeslam: tas nav jautājums par to, vai izpildīt citus nosacījumus un pēc tam uzreiz lūgt to. Jums ir jābūt pamatotam iemeslam, kas attaisno ieroču nēsāšanu. Iemeslam jābūt saistītam ar profesionālo vai citu darbību, kas var attaisnot to, ka vēlaties izmantot ieroci ar labiem nodomiem.

    Kāpēc jums pieder ierocis?

    Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēkam vajadzētu iegādāties un izmantot ieroci. Pirmkārt, mums ir drošības pasākums, jo, esot parastam cilvēkam, kas nepieder pie bruņotajiem spēkiem, ir tikpat svarīgi, lai mājās vienmēr būtu ierocis. Pašaizsardzības gadījumos vai gadījumā, ja esat apdraudēts un nevarat sazināties ar policiju vai arī policija, ņemot vērā situāciju, kurā atrodaties, aizņemtu pārāk daudz laika. Šādā gadījumā ierocis var būt ļoti noderīgs, lai sevi aizsargātu. Iegādājieties ieroča atļauju un labāko aprīkojumu no mūsu kolekcijas, lai varētu piedalīties šaušanā šautuvē. Apmeklējiet mūs un saņemiet apmācību tagad, lai varētu saņemt ieroča atļauju.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *