Kas ir pulkveža priekšnieks?

Pulkveža dienesta pakāpe ir Francijas armijas augstākā virsnieka pakāpe. Tāpat kā gilet tactiques, šī pakāpe vēsturiski un atkarībā no katras armijas organizācijas norāda uz spēju izpildīt galveno komandu (piemēram, pulka, brigādes, gaisa spēku grupas vai aviācijas bāzes). Vārds “pulkvedis” sākotnēji cēlies no “kapteiņpulkvedis”, pulkvedis, kas pārrauga “kolonnu” vai pulku. Francijā monarhijas laikā, pirms Pirmās republikas proklamēšanas 1792. gada 21. septembrī, ieņēma ģenerāļa rovera amatu. Viņš bija ģenerālis, kuram bija visvarenība pār visiem vienas armijas pulkiem. Pulka komandieris bija Mestre de Camp. Mūsdienās Francijas armijā, tāpat kā lit militaire métal, šī pakāpe pastāv armijā, žandarmērijā un gaisa spēkos. Jāatzīmē, ka šī pakāpe ir arī ugunsdzēsējiem. Augošā pakāpē tas atrodas starp pulkvežleitnantu un brigādes ģenerāli. Francijas jūras kara flotē tam līdzvērtīgs dienesta nosaukums ir “capitaine de vaisseau”.

bagues militaires

Kādas ir Francijas militārās dienesta pakāpes?

Vispārējā militārā hierarhija ir iedalīta četrās galvenajās kategorijās, tostarp zemessargi, virsnieki, franču maršrāli un virsnieki un franču admirāļi. Pulkveža pakāpe ir augstākā virsnieka pakāpe, tāpēc visas pakāpes ģenerālpulkvežu korpusā ir augstākas par pulkveža pakāpi.

 Ģenerāļi:

  • armijas ģenerālis (gaisa)
  • armijas ģenerālkorpusa ģenerālis (gaisa)
  • Divīzijas ģenerālis (gaisa spēki)
  • Brigadiera ģenerālis (gaisa spēki)

  Vecākie virsnieki:

  • pulkvedis
  • pulkvežleitnants
  • komandieris/skvadrona komandieris/skvadrona komandieris/bataljona komandieris

  Jaunākie virsnieki:

   • Kapteinis
   • Leitnants
   • Subleitnants
   • Apakšleitnants
   • Apakšleitnants

   Noficiālisti un mazsvarnieki:

    • Majors
    • Vecvirsleitnants
    • Vārrindnieks
    • .
     /li>

    • kaprālis kaprālis/brigadieris
    • kaprālis/brigadieris
    • 1.
     klases konstebls/konstebla
     palīgs
    • kareivis/lidotājs/konstebla palīgs 2.
     klases konstebls

    Kas ir pulkvežleitnants?

    Francijā pulkvežleitnants bija virsnieks, kurš vadīja visus pulkus vienā vienībā. Viņš tiek atzīts par visu šajā dienesta struktūrvienībā esošo bataljonu pulkvedi. Jo īpaši ir kājnieku ģenerāļi un kavalērijas ģenerāļi. Kājnieku pulkveža nozīme bija tik liela, ka 1661. gadā Luijs XIV šo amatu likvidēja. Kad kājnieku pulkveža amats tika atcelts, par pulkvedi kļuva pulka virsnieks, kuru tolaik sauca par Mestre de Camp. Tā kā kavalērija joprojām saglabāja savu ģenerāļa amatu, pulka komandieris palika Mestre de Camp.

    Visas ģenerāļu pakāpes tikalikvidētas revolūcijas laikā, bet tika atjaunotas, kad Napoleons iecēla dažas maršala pakāpes par goda virsniekiem.
    Vairāki tituli tika piešķirti karaliskās ģimenes locekļiem Restaurācijas laikā. Pēc 1830. gada ģenerāļu vairs nebija.

    Kas ir ģenerāļi?

    Francijāģenerālis ir ģenerālis no cita leģiona vai virsnieks ar līdzvērtīgu rangu. Par virsniekiem sauc armijas, gaisa un kosmosa spēku un nacionālās žandarmērijas ģenerāļus, Francijas jūras kara flotes admirāļus, bruņoto spēku komisijas dienestu ģenerālkomisārus, jūras ģenerāladministratoru un ģenerālinženieru ģenerālkorpusa ģenerāļus, Operatīvās enerģētikas dienesta un Aizsardzības infrastruktūras dienesta ģenerāļus, Bruņoto spēku sanitārā dienesta virspavēlnieku, Bruņoto spēku ģenerālkontroles dienesta ģenerālinspektoru, Bruņoto spēku ģenerālkontroles dienesta inspektoru. 

    Ģenerālinspektorus ieceļ Republikas prezidents Ministru padomē no pulkvežu un Jūras spēku kapteiņu, galveno inženieru (bruņojums, operatīvā enerģētika, infrastruktūra) un komisāru vidus, kuri ir veikuši armijas virsnieku, galveno komisāru (komisariāts) un veselības dienesta (veselības aizsardzība) priekšnieka funkcijas.

    Kas ir pulkveža priekšnieks?

    Kas ir vecākie virsnieki?

    Vecākais virsnieks ir vienano trim virsnieku kategorijām, pārējās divas ir jaunākie virsnieki un ģenerāļi.

    Vecākie virsnieki ir komandieri, pulkvežleitnanti un pulkveži. Vecākie virsnieki ieņem augstākos vadošos amatus.

    Vecākie virsniekiveido korpusu, tāpat kā ģenerāļi. Pulkā vecākie virsnieki ievēl savas kategorijas pārstāvi, kas hierarhijā būs vecāko virsnieku prezidents. Paaugstināšanas vecāko virsnieku pakāpēs ātrums ir ļoti atkarīgs no pakāpes novērtējuma, parasti tas ir pulkvedis, un no pakāpes kara skolā. Pulkveža dienesta pakāpi var sasniegt un komandēt pulku, pirms sasniegt un tikt iecelts rezerves dienesta vietās.

    Kāda ir atšķirība starp pulkveža un pulkvežleitnanta
    dienesta pakāpēm?

    Armijā, gaisa spēkos, žandarmērijā un ugunsdzēsības dienestā pulkvežleitnants irvecākais virsnieks tieši zem pulkveža pakāpes.

    Kā kļūt par pulkvedi

    Pirmām kārtām virsniekam ir jābūtvadītāja noskaņojumam, lai varētu vadīt padotos. Viņš zina, kā noteikt prioritātes lēmumu pieņemšanas procesā. Viņš arī zina, kā ļaut vaļu savām emocijām, lai svarīgākajos lēmumu pieņemšanas procesa brīžos saglabātu noteiktu loģiku. Kā ikviens labs karavīrs, viņš spēj pieņemt lēmumus viņam piešķirto ierobežojumu ietvaros. Armijas virsnieki ir rūdīti sportisti, kuriem nepārtraukti jāpārbauda sevi. Galu galā, šis darbs prasa gatavību ceļot

    Patiesībā viņiem ir jādemonstrē mainīgums visas savas karjeras laikā. Kad apmācība ir pabeigta, armijas virsnieki tiek pārcelti. Līdz ar to viņu karjeras attīstība ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, no viņu statusa (karjeras virsnieks, līgumdarbinieks, brīvprātīgais dienesta karavīrs). Karjeras virsnieks ir vīrietis, kas pieņem lēmumus un ir līderis. Viņu dienesta ilgums mainās no 15 līdz 30 gadiem ar uzraudzības, vadības un apmācības periodiem. Var būt arī pirmais virsnieks (10-30 cilvēku), pulkvedis vai ģenerālis.

    Apmācība, lai kļūtu par virsnieku

    Armēnijas virsnieka profesija ir pieejama pa diviem dažādiem ceļiem. Tiem, kuri vēlas kļūt par karjeras virsniekiem, pirmais solis ir Sentkīra speciālā militārā skola. Mācības ir paredzētas tikai tiem studentiem, kuri ir pabeiguši sagatavošanas programmu vai kuriem ir bakalaura grāds. Pretendenti ar labām vācu un angļu valodas zināšanām var piedalīties Bundesvēra militārās un universitātes apmācības programmā. Šī apmācība ir pieejama pēc augstākās izglītības.

    Atrais kurss ir paredzēts līgumdarbiniekiem (OSC jeb virsniekiem, kas strādā saskaņā ar līgumu). Tas ir pieejams, ja jums ir vidusskolas diploms, vidusskolas diploms +2 vai vidusskolas diploms +3. Abos gadījumos pieņemšana darbā notiks pēc medicīniskās un psiholoģiskās pārbaudes, pamatojoties uz lietu, kam sekos apmācības periods Saint-Cyr Coëtquidan skolā.

    Karavīra pienākumi

    Karaspēka virsnieka uzdevumi ir daudzveidīgi un atkarīgi no dienesta pakāpes un  virsnieka kompetences joma. Līgumdarbiniekiem nav tādu pašu pienākumu un pienākumu kā karjeras virsniekiem vai topošajiem brīvprātīgajiem. Tāpat arī
    štāba virsniekiem navtādu pašu pienākumu kā profesionālajiem virsniekiem.

     • Komandēšana kaujas vienībām (kājnieki, artilērija, kavalērija utt.)
     • Profesionālā apmācība
     • Atbildīgs par armijas apgādāšanu ar pārtiku un munīciju
     • Pārraudzīt aprīkojumu un pārvaldīt sakaru sistēmu
     • Sagatavošanās militārajām operācijām (personāla un aprīkojuma prasību noteikšana utt.)
     Kas ir pulkveža priekšnieks?

     Kāda ir augstākā pakāpe Francijā?

     Ģenerāļi un admirāļi iraugstākās pakāpes Francijas armijā.

     ģenerāļa pakāpe ir dažās armijās, un bieži vien tā ir augstākā virsnieka pakāpe. Pamatideja ir vadīt armiju kaujā uz zemes. Teorētiski armijas ģenerāļa pakāpe drīz būs augstāka par ģenerāļa pakāpi. Valstīs, kur ģenerālleitnanta pakāpes nav, ģenerāļa pakāpe ir uzreiz augstāka par divīzijas komandiera pakāpi. Šajās valstīs viņš kļūst par leģionu un lielāku vienību komandieri.

     Admirālis ir augstākā pakāpe, kāda līdz šim ir bijusi Francijas jūras kara flotē. Francijā, viceadmirālis, paaugstināts līdz admirāļa pakāpei un titulam, ir līdzvērtīgs armijas ģenerālim armijā un žandarmērijā un gaisa spēku ģenerālim gaisa spēkos. Viņa ģerbonis sastāv no piecām zvaigznēm, un viņa apzīmējums ir “admirālis”.

     Kāds vecums ir par vecu, lai kļūtu par ģenerāli?

     Saskaņā ar Asardzības kodeksa L4139-16. pantu virsnieku vecuma ierobežojums ir vecuma ierobežojums, kas piemērojams pulkveža vai līdzvērtīgai pakāpei. Tomēr Luftwaffe virsnieku korpusa ģenerāļu vecuma ierobežojums ir noteikts 59 gadis.

     Kāda ir ģenerāļa alga?

     Francijas ģenerālis pelna no5 497 līdz 5 993 eiro mēnesī, kas atbilst vidējai mēnešalgai 5 745 eiro mēnesī.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *